Sponsor logo
banner

Проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“

С проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“, Фондация „Младеново“ в партньорство с  Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“ си поставя за цел да променят нагласите към ромите и да повишат чувстивителността и нетърпимостта към ежедневната сегрегация на ромите. Проектът е съ-финансират от Европейския съюз по програма „Права, равенство и гражданство“.

В рамките на проекта ще обучат 340 учители и 340 младежки лидери от 17 български града как да противодействат на ширещия се антициганизъм в своите градове. Обученията ще бъдат проведени в периода април-ноември 2017 г. и ще подготвят местни инициативни групи за реализиране на информационни кампании по въпроси, свързани с антициганизма в 17-те градове. Градовете, в които ще се реализира проекта са: Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Лом, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора и Шумен.

Проектът ще завърши с национална конференция през месец юни 2018 г., в която представители на гражданското общество ще представят добрите практики, генерирани в 17-те града на изпълнение пред представители на публичните институции и медиите.

Ромите са най-неравнопоставеното и малтретирано малцинство в цяла Европа, а aнтициганизмът е във възход през последните години. Все по -„приемливи” стават обидните изрази по отношение на ромите, които се обвиняват за различни социални проблеми.

В България ромите са най-засегната група от езика на омразата. Редица медии предоставят платформа за изява на радикално-националистически говорители, които открито подстрекават омраза към ромите. Дискриминацията на ромите у нас е институционализирана, системна, толерирана и неосъзната от страна на мнозинството. Горните твърдения са публикувани във въведението към Наръчника „Огледала“, издаден от Съвета на Европа през 2015 г., и преиздаден на български език от Фондация „Младеново“ и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ през март 2017 г. Наръчникът „Огледала“ разглежда проблема с расизма спрямо ромите. Можете да свалите Наръчника от тук.


Проект "Крачка напред!" BG05/1020

Проект „Крачка напред!”, BG05/1020 е  финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Проектът се изпълнява за период от 10 месеца от 01.12.2014г. до 01.10.2015г. в тематична област: „Изграждане на капацитет за НПО“, приоритет „Развитие на застъпническата роля на НПО и капацитета им за мониторинг”.

В рамките на проекта се планират шест двудневни тренинг модули за екипа на фондацията бяха по темите: Ефективна комуникация; Водене на преговори; Управление на конфликти; Вземане на решение; Работа в екип и екипно взаимодействие; Запознаване на екипа с всички действащи социални и образователни програми, както и програми за заетост на местно ниво, които са достъпни за ромската общност.

Общо десет ще са обученията за млади доброволци по проекта, които ще целят формиране на активна гражданска позиция сред своите младежите от гр.Лом. Планират се неформални образователни дейности с млади хора, популяризиране на доброволчеството в град Лом и да промяна на нагласите от пасивност към активност при младежите. В рамките на проекта Фондацията ще положи основите на клуб „Млад журналист”, като се очаква бъдещите журналисти сами да изготвят и публикуват материали в местния радиовъзел и в социалните мрежи.

Общата стойност на проекта е 17 055, 03 евро, от които 15 075,03 са безвъзмездна финансова помощ.

Проекти

„Заедно в многообразието за различия в нова светлина”

Битът и традициите на ромите, спецификата и богатството на тяхната култура бяха събрани в експозицията, в която предмети, инструменти и пособия от занаяти „съжителстват” с фотоси и носят посланието, че пътят към толерантността и към приемането на хората с техните уникални качества минава през взаимното опознаване. Снимки от самото събитие може да разгледате в нашата ГАЛЕРИЯ.

Заедно в многообразието за различия в нова светлина

 Цели на проекта:  

1.Повишаване на културното ниво на ромската общност и създаване на благоприятна среда за развитие чрез активно участие в културния живот на града.  

2.Представяне на ромската култура в позитивна светлина.

Дейности по проекта:

1.Изследването на ромската култура в Лом

2.Колекция, дизайн и откриване на втора етноложка изложба, посветена на ромските традиции и занаяти в Исторически музей Лом.
3.Подготовка и направа на пътуваща музейната експозиция и организиране на изложби в градовете Монтана и Видин.

Период на реализация: 15.09.2012г. - 15.05.2013г.

Финансираща организация:  Open Society Institute-Budapest, Arts and Culture Program

Бюджет: 7000$

Инвестиционен проект: Дом за хора от трета възраст

Цел: В нашето днешно забързано ежедневие с грижи, не можем да обърнем пълноценно внимание на по възрастните хора; нашата цел е да създадем дом, в който родители, любими баби и дядовци ще намерят обстановка, близка до домашната. Стремежът ни е те да остареят достойно и в обкръжение на приятели, като по-лесно да понесат болката и умората от старостта.

 Географско местоположение: В полите на планината Родопи, на 60 – 90 км. от няколко вида минерални бани и от много национални исторически местности и други природни дадености. 

Инвеститор:

Фондация с обществено полезна дейност „Младеново“, гр. Лом, ул. „Явор“ № 6 – страна за набиране на финансовите средства и ЕООД “Соларис Експорт”, гр. София,     ул.„Янко Забунов“,бл. 28 – строителство и изпълнител на проекта. 

Инвестиция: 8 мил. евро

Разгъната застроена площ: По иден проект около 4 800 кв.м.

Начин на строителство и обзавеждане: луксозно – стаи и апартаменти обзаведени с луксозни мебели и голяма квадратура на жилищната площ, луксозно обзаведена кухня и място за хранене, зала за забавление, възможности за езда, външен покрит басейн, отлично изградена вертикална планировка на двора и пешеходни алеи за разходка, микробуси за екскурзии и отдих извън домът, специализиран медицински автомобил, целодневен медицински персонал, охрана и други екстри.

Капацитет: 120 постоянно пребиваващи.

Място на изпълнение на проекта – Пловдивски окръг, Р България.

Начин на набиране на финансовите средства: чрез дарение

Дарителска сметка на фондация „Младеново“ за изграждане на проекта:

ОББ АД

BIC: BUIBBGSF

IBAN: BG71BUIB98881050808900