Sponsor logo
banner

Обучение в гр.Варна по проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“

Обучение в гр.Шумен по проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“

Обучение в гр.Сливен по проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“

Обучение в гр.Монтана по проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“

Обучение в гр.Бургас по проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“

Обучение в гр.Стара Загора по проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“

Обучение в гр.Добрич по проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“

Обучение в гр.Русе по проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“

Обучение в гр.Враца по проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“

Обучение в гр.Пазарджик по проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“

Обучение в гр.Пловдив по проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“

Обучение в гр.Благоевград по проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“

Първо обучение по проект "Крачка напред!" BG05/1020

Обучение на тема "Доброволчество" по проект "Крачка напред!"

Обучение на доброволци на тема "Работа в екип" по проект "Крачка напред!"

Обучение за екипа на тема "Управление на конфликти"

Обучение на тема "Запознаване на екипа на фондация "Младеново" с всички действащи социални и образователни програми, както и програми за заетост на местно ниво, които са достъпни за ромската общност"

Обучение на доброволци на тема "Умения за планиране на кампании"

Обучение на доброволци на тема "Управление на конфликти"

Обучение на тема "Основи на журналистиката" 1

Обучение на доброволци на тема "Застъпничество" по проект "Крачна напред!

Обучение на доброволци на тема "Организационни умения" по проект "Крачна напред!