Sponsor logo
banner

Проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“

С проект „Въвличане на младежки лидери и учители в противодействие срещу антициганизма в България“, Фондация „Младеново“ в партньорство с  Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Синдикат „Образование“ към Конфедерация на труда „Подкрепа“ си поставя за цел да променят нагласите към ромите и да повишат чувстивителността и нетърпимостта към ежедневната сегрегация на ромите. Проектът е съ-финансират от Европейския съюз по програма „Права, равенство и гражданство“.

В рамките на проекта ще обучат 340 учители и 340 младежки лидери от 17 български града как да противодействат на ширещия се антициганизъм в своите градове. Обученията ще бъдат проведени в периода април-ноември 2017 г. и ще подготвят местни инициативни групи за реализиране на информационни кампании по въпроси, свързани с антициганизма в 17-те градове. Градовете, в които ще се реализира проекта са: Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Лом, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, Сливен, София, Стара Загора и Шумен.

Проектът ще завърши с национална конференция през месец юни 2018 г., в която представители на гражданското общество ще представят добрите практики, генерирани в 17-те града на изпълнение пред представители на публичните институции и медиите.

Ромите са най-неравнопоставеното и малтретирано малцинство в цяла Европа, а aнтициганизмът е във възход през последните години. Все по -„приемливи” стават обидните изрази по отношение на ромите, които се обвиняват за различни социални проблеми.

В България ромите са най-засегната група от езика на омразата. Редица медии предоставят платформа за изява на радикално-националистически говорители, които открито подстрекават омраза към ромите. Дискриминацията на ромите у нас е институционализирана, системна, толерирана и неосъзната от страна на мнозинството. Горните твърдения са публикувани във въведението към Наръчника „Огледала“, издаден от Съвета на Европа през 2015 г., и преиздаден на български език от Фондация „Младеново“ и Фондация „Работилница за граждански инициативи“ през март 2017 г. Наръчникът „Огледала“ разглежда проблема с расизма спрямо ромите. Можете да свалите Наръчника от тук.